Η Ιστορία μας

Ιούλιος 1994 - Lincoln City FC Football in  

η Κοινότητα (FiTC)

Ιδρύθηκε τμήμα

Ιούνιος 2008   - Η FiTC γίνεται εγγεγραμμένη εταιρεία

Μάρτιος 2009 - Το FiTC γίνεται εγγεγραμμένο

Φιλανθρωπία (1128464)

Ιανουάριος 2010 - Αλλαγή ονόματος σε Lincoln City FC Sport & Education Trust

Οκτώβριος 2018 - Άλλαξε το όνομά μας σε Lincoln City Foundation