Σχολικά Προγράμματα

 

Τα πακέτα δημοτικών σχολείων του Lincoln City Foundation, τα οποία στοχεύουν να εμπνεύσουν, να προκαλέσουν και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας παροχή για το σχολείο σας. Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις οδηγίες του Τμήματος Εκπαίδευσης (DfE) για χρηματοδότηση αθλητικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε επίσης άλλες υπηρεσίες και μαθήματα που μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές premium μαθητές σας και το προσωπικό σας με το χρόνο PPA τους.